คน 10 จังหวัด ที่จะได้ 'อายุคืน' สูงที่สุด หากฝุ่น PM2.5 ลดลง

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

ปัจจุบันคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) ที่ลดลงราว 1.8 ปี จากสาเหตุของการได้รับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่สูงเกินเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline) ซึ่งนับว่าสูงกว่าสาเหตุจากโรคเบาหวาน และโรคไต ที่ทำให้อายุคาดเฉลี่ยลดลงราว 1.2 ปี

ทั้งนี้ หากแยกเป็นรายจังหวัด จะพบว่าผู้คนใน 10 จังหวัดที่จะได้ 'อายุคืน' สูงที่สุด หากสามารถลดฝุ่น PM2.5 ลงไปอยู่ในเกณฑ์แนะนำของ WHO ได้ ไล่เรียงจากมากที่สุด ได้แก่ 1. เชียงใหม่ 2. นครราชสีมา 3. อุบลราชธานี 4. ขอนแก่น 5. ปทุมธานี 6. สมุทรปราการ 7. กรุงเทพมหานคร 8. นครศรีธรรมราช 9. สงขลา 10. ชลบุรี

ข้อมูลจาก: รายงาน Air Quality Life Index ของสถาบันนโยบายพลังงานแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก (EPIC) ประจำปี 2566

 4 กันยายน 2566