'ธรรมนูญเกาะล้าน' ข้อตกลงร่วมสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.


"เกาะล้าน" เป็น 1 ใน 42 ชุมชนภายใต้เขตปกครองของเมืองพัทยา และนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่ด้วยการประกอบธุรกิจ/กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มากขึ้น ก็ได้นำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน การใช้พื้นที่สาธารณะอย่างไม่เป็นระเบียบ การปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ไปจนถึงปริมาณขยะจำนวนมหาศาล ฯลฯ

ในวันที่ 6 ก.ย. 2566 ชาวชุมชนเกาะล้าน ได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้ง เมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ "ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน" ขึ้นภายในเวทีสมัชชาสุขภาพเกาะล้าน ครั้งที่ 1

การประกาศใช้ "ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566" นี้คาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาแสวงหาทางออกร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามแนวคิด "เกาะล้านน่าอยู น้ำทะเลใส หาดทรายขาว ปะการังสวย ชุมชนสามัคคี รักษาประเพณี ท่องเที่ยวยั่งยืน"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:
ประกาศใช้แล้ว! ‘กติกาเกาะล้าน’ ข้อตกลงร่วมที่ทุกฝ่ายเห็นชอบ ขีดกรอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาชุมชนด้วยนโยบายสาธารณะ
https://main.healthstation.in.th/news/show/1134

 13 กันยายน 2566