อ.ยักษ์ วิวัฒน์" วอนให้ทุกฝ่ายร่วมมือแก้ปัญหาโรคจากเกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม ก่อนถึงวิกฤตชาติ แม้แต่แพทย์พยาบาลยังรับภาระไม่ไหว

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.







การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม ในคณะกรรมการควบคุมโรคอันเกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม ตาม พ...ควบคุมโรคอันเกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม ในคณะกรรมการควบคุมโรคอันเกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาโรคอันเกิดจากฝุ่นละออง ที่มีผลกระทบต่อการหายใจนับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขณะนี้คณะอนุกรรมการได้มีการจัดตั้งทีมขับเคลื่อน มุ่งเน้นที่โรงเรียนต้นแบบ 20 โรงเรียน โดยกำหนดทิศทาง 4 โรค คือโรคอันเกิดจากสารตะกั่ว โรคอันเกิดจากสารพิษทางการเกษตร โรคอันเกิดจากฝุ่นจิ๋ว หรือ PM 2.5 และโรคจากสารแร่ใยหิน



ทสัมภาษณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม ช่วงที่ 1 ยาว 3.39 o.



ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร กล่าวเชื่อมั่นว่าเครือข่ายสื่อมวลชนในการร่วมสร้างกระแส การแก้ปัญหาโรคเกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมว่าเป็นส่วนที่ความสำคัญ ซึ่งหากเครือข่ายสื่อมวลชนที่ไหนทำสำเร็จ มีตัวอย่างแล้ว สื่อมวลชนก็จะช่วยเสนอหรือเผยแพร่ ประโคมข่าว และเชื่อว่าเรื่องดีดีอย่างนี้ สื่อมวลชนก็จะช่วยกันทำ



บทสัมภาษณ์ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม ช่วงที่ 2 ยาว 1.11 .




ด้านนางสมบุญ ศรีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงาน ในฐานะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เห็นความตั้งใจของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชน พ้นจากพิษภัย ซึ่งจากผลกระทบที่จะมีต่อพี่น้องประชาชน ด้านอนุกรรมการก็พยายามขยายความรู้ประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้นในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ซึ่งจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม หรือการควบคุมดูแลการเผาวัชพืช มีหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินลมหายใจ



บทสัมภาษณ์นางสมบุญ ศรีดอกคำแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงาน ช่วงที่ 1 ยาว3.05 .


อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การนำเข้าสารเคมีที่ใช้ในการผลิต ตามกฎหมายจะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการระมัดระวัง



บทสัมภาษณ์ นางสมบุญ ศรีดอกคำแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงาน ช่วงที่ 2 ยาว 1.28 .






 19 กันยายน 2566