ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการ "สมัชชาสุขภาพออนไลน์" ครั้งที่ 16

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ นักสื่อสารชุมชน สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการ "สมัชชาสุขภาพออนไลน์" ครั้งที่ 16 โดยส่งผลงานคลิปข่าวความความยาว 3-5 นาที
ในประเด็นหลักของสมัชชาสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวัง อนาคตประเทศไทย"โดยมีเนื้อหาหลัก 3 ประเด็นได้แก่
1. การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่  https://shorturl.asia/IBErM
2. การส่งเสริมพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ   https://shorturl.asia/L2MXx
3. ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง https://shorturl.asia/Ab2Tl

ดูเนื้อหาและเอกสารประเด็น ได้ที่  https://shorturl.asia/GYoct
ส่งผลงานได้ที่ ได้ที่  https://shorturl.asia/DHjfv

ชิงเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 125,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียดของผลงานและการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ได้ทั้งประเภทบุคคล ทีม หรือหน่วยงาน
2. ผลงาน 1 คลิปข่าวต่อ 1 ประเด็น และต้องเป็นประเด็นข่าวที่มีเนื้อหาที่ สช.กำหนด ได้แก่
    2.1 การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่
    2.2 การส่งเสริมพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ
    2.3 ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง
3. ผลงานที่ส่งเป็นคลิปวีดีโอความยาวตั้งแต่ 3-5 นาที ไม่จํากัดรูปแบบและเทคนิคการนําเสนอผลงาน
4. ต้องเป็นผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ประเด็นข่าวในพื้นที่ ไม่แปลง เลียนแบบ ลอก ทําซ้ำ ผลงานของผู้อื่น และสื่อที่นำมาใช้ประกอบในคลิปวิดีโอจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ หากมีการละเมิดสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
5. ผลงานคลิปข่าวดังกล่าว ต้องไม่เคยนำเสนอ หรือเผยแพร่ในช่องทางใดมาก่อน
6. ผลงานความละเอียดมากกว่า 720-30p (1280 x 720 พิกเซล, 29.70fps) ในรูปแบบไฟล์ MP4
7. การส่งผลงานโดยการอัพโหลดขึ้น Google Drive ของผู้ส่งผลงาน หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ และส่งลิงก์พร้อมกรอกเอกสารส่งผลงานใน Google Form ของ สช.   https://shorturl.asia/DHjfv
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสิ้นสุด
9. ปิดการรับผลงาน ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 

การตัดสินแบ่งเป็น 2 รอบ
รอบคัดเลือก (วันที่ 19 ธันวาคม 2566)
1. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานคลิปข่าวจํานวน 50 คลิป ที่ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องแล้ว เผยแพร่ผ่านเว็บ Healthstation สถานีกลางสุขภาวะ healthstation.in.th และ Facebook Healthstation สถานีกลางสุขภาวะ
2. คลิปที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ รับเงินสนับสนุนการผลิตคลิปละ 1,500 บาท

รอบเผยแพร่ในรายการ "สมัชชาสุขภาพออนไลน์" ครั้งที่ 16 (วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566)
1. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานคลิปข่าวดีเด่น จํานวน 10 คลิป สำหรับเผยแพร่ในรายการ "สมัชชาสุขภาพออนไลน์"ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ผ่าน Facebook Live : Healthstation สถานีกลางสุขภาวะ
2. คลิปที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนการผลิตเพิ่มคลิปละ 5,000 บาท (จำนวน 10 คลิป)
3.คลิปที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 คลิป จะได้รับเกียรติบัตร คลิปข่าวดีเด่นจาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
และ Facebook Healthstation สถานีกลางสุขภาวะ https://www.facebook.com/healthStation

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณธนมพร แท้สูงเนิน       โทรศัพท์ 0891618480
คุณชูชาติ ตรีรัถยานนท์    โทรศัพท์ 0955187888

 7 ธันวาคม 2566