"รพ.ขอนแก่น”จัดกิจกรรม “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ"

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

"รพ.ขอนแก่น”จัดกิจกรรม “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ" 


เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในองค์กร รวมถึงผู้รับบริการได้รับรู้ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจต่อการปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็นการรักษาที่ทันสมัย และเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน 


   เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น” จัดโดยคณะกรรมการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น


กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึงปัจจุบัน พิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลงานด้านการรับบริจาคอวัยวะดีเด่น กิจกรรมเสวนา “บุญที่ยิ่งใหญ่ สู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด” และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะแก่ผู้ที่สนใจ


 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่ากิจกรรม “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในองค์กร รวมถึงผู้รับบริการได้รับรู้ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจต่อการปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็นการรักษาที่ทันสมัย และเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน


โรงพยาบาลขอนแก่น เริ่มรับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายรายแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 ปลูกถ่ายไตรายแรกจากไตบริจาคจากสายสัมพันธ์ เมื่อปี 2554 ปัจจุบันเป็นสมาชิกสามัญของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยได้ดำเนินการปลูกถ่ายไตไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 71 ราย เป็นการปลูกถ่ายไตจากไตผู้เสียชีวิตสมองตาย จำนวน 60 ราย ปลูกถ่ายกระจกตาไปแล้วกว่า 200 ราย มี Regional Retrieval Team และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่าตัดนำไตออกนอกโรงพยาบาล รวมถึงการให้บริการการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเซลล์ต้นกำเนิด มี Bone & Tissue Bank ปัจจุบันดำเนินการย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 แล้ว.
นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี /นายธารระวี ไกรราชดี /คณะทำงานสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชน กขป.เขต 7

   
    


 6 มกราคม 2567