เปิดการประชุมนโยบายสาธารณะพื้นที่ปราจีนบุรี(เมืองสมุนไพร) ปี 2567
7 มีนาคม 2567
! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 นายทนงค์ ดวงมุกพะเนาว์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ,นายสุรินทร์ สืบซึ้ง ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัด พร้อมด้วยคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรีร่วมประชุมแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีหน่วยงาน ประกอบด้วย  สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เกษตรจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด  และองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 40 คน

 

นายสุรินทร์ สืบซึ้ง ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวนำในเรื่องทำงานในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดปราจีนบุรี ใน 4 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1) ธรรมนูญอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์  2) การจัดการขยะในชุมชน  3) ขุดค้นหาคนพิการและผู้สูงอายุออกสู่สังคม 4)การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ทั้งในเรื่องดังกล่าวมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปีนี้ร่วมกัน

   

อีกทั้ง นางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะปี 2567 โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี กับสถานการณ์ที่สำคัญของพื้นที่เมืองสมุนไพรต้องมีหมุดหมายในการสร้างความร่วมมือระดับพื้นที่ และต้นแบบในการขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพต้องมีการทำในเรื่องนี้ที่ต่อเนื่องเช่นกัน 


ช่วงท้ายที่ประชุมร่วมชงคำสั่งสมัชชาสุขภาพจังหวัดโดยให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานกับสถานการณ์โลกที่ประสบในส่วนของพื้นที่อาหารปลอดภัยเพื่อต่อยอดความมั่นคงทางอาหาร ทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยในระดับพื้นที่ หลังจากนี้จะมีการขับเคลื่อนพื้นที่ Sandbox พื้นที่ ร่วมกับสภาพัฒน์ต่อไป