เวทีระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะในชุมชนแออัด
20 มีนาคม 2567
! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

อนุฯวิชาการ สมัชชาสุขภาพกรุงเทพ จัดเวทีระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะในชุมชนแออัด 
โดย นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท รองประธานอนุกรรมการวิชาการ พร้อม ดร.ณัฐวุฒิ อ.มาร์ค คุณแหม่ม เจ้าของคลีนิคอารีย์รักษ์คลองเตย เปิดวงพูดคุยกับ ประชาบนในพื้นที่คลองเตย


โดยมี ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ รองประธาน คจ.สก. เปิดมูลนิธิดวงประทีป พร้อมชวนชาวคลองเตย หารือ 


สะท้อนการเข้าถึงความเป็นธรรม ตั้งแต่กลไกการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงมิติสุขภาพวะ ของคนด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง กองทุนฯ การจัดการพื้นที่แบบมีส่วนร่วม และบทบาของคนรุ่นใหม่ 


โดยมี ฉันทามติร่วมกันว่า กลไกชุมชน 7 มิติ ได้แก่ การมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเมือง การจัดการพื้นที่ การมีส่วนร่วมในการให้บริการ คุณภาพการบริการ คุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ความหลากหลายของบริการที่เชื่อมโยงมิติต่างๆ ของธรรมนูญสุขภาพเขตคลองเตย และพัฒนาเป็นพื้นที่ sandbox ทอดลองทำเรื่องสร้างโอกาสและความเป็นธรรม ให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น