พิธีการประกาศใช้ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว”
22 มีนาคม 2567
! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

วันที่ 22 มีนาคม 2567 รพ.สต.ลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สช. ร่วมพิธีประกาศธรรมนูญตำบลคนหนองยาว โดยในพิธีมี พล.ต.อ. สมศํกดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ. นครสวรรค์มาเป็นประธานประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลคนหนองยาว

ในพิธีการประกาศใช้ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว” โดยนางณัฐวรรณ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว นางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอลาดยาว ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว” นอกจากนี้ยังมีการแสดงเฉลิมฉลอง “ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองยาว”โดยแกนนำชุมชน และสักขีพยานโดยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองยาว และ กล่าวสัมโมทนียกถา โดย เจ้าคณะตำบลหนองยาว

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบกายอุปกรณ์และแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ พิธีมอบกายอุปกรณ์ให้กับ รพ.สต. ในพื้นที่อำเภอลาดยาว จำนวน 12 แห่ง พิธีมอบกายอุปกรณ์ให้กับประชาชนในตำบลหนองยาว จำนวน 37 รายพิธีมอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุในตำบลหนองยาว จำนวน 61 ราย และพิธีเปิดตลาดชุมชน ยลวิถีคนหนองยาว : Healthy Market โดย นายก อบจ. นครสวรรค์ นายอำเภอลาดยาว และผู้แทนหน่วยงาน ภาคี

เครือข่ายเยี่ยมชมนิทรรศการ 4 ดี ประกอบด้วย สุขภาพดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี