ระบบ e – Living Will ของมาตรา 12 ตาม พ.ร.บ. ระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

เปิดแล้วนะครับ ระบบ e – Living Will ของมาตรา 12 ตาม พ.ร.บ. ระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่จัดทำระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ปัญหา และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการดูแลให้มีสุขภาวะที่ดีในระยะสุดท้ายของชีวิต
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ทำ Living Will ทั้งในระบบและนอกบริการสาธารณสุข และสถานพยาบาลยังได้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และให้การดูแลรักษาตรงตามเจตนาของผู้จัดทำหนังสือ ได้อีกด้วย

คลิกเลย https://e-livingwill.nationalhealth.or.th/
 30 เมษายน 2567