"รพ.ขอนแก่น"ผ่าน AHA แห่งแรกของภาคอีสาน

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

"รพ.ขอนแก่น"ผ่าน AHA แห่งแรกของภาคอีสาน 


โรงพยาบาลขอนแก่น รับการเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพบริการขั้นก้าวหน้า Advanced HA จากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสํารวจ และคณะผู้เยี่ยมสํารวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยผลการเยี่ยม ผู้เยี่ยมสำรวจมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้โรงพยาบาลขอนแก่นผ่านการประเมินและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบอร์ด สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ต่อไป


ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

   เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า โรงพยาบาลขอนแก่น รับการเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพบริการขั้นก้าวหน้า Advanced HA จากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสํารวจ และคณะผู้เยี่ยมสํารวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมสำรวจ


นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

    นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เปิดเผยว่าโรงพยาบาลขอนแก่นได้ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพมุ่งสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA ก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืนและเป็นเลิศ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และประชาชนทั่วไป


สำหรับครั้งนี้เป็นการเยี่ยมติดตามการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมประเมิน Advanced HA เมื่อวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เพื่อประเมินและยืนยันการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า โดยผลการเยี่ยม ผู้เยี่ยมสำรวจมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้โรงพยาบาลขอนแก่นผ่านการประเมินและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบอร์ด สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ต่อไป.


นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี/ นายธาระวี ไกรราชดี /คณะทำงานสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชน กขป.เขต 7

 3 มิถุนายน 2567