"คณะแพทยศาสตร์ มข."เตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี67 "ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้"

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

"คณะแพทยศาสตร์ มข."เตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี67 "ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้" 


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567 รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้ เพื่อน้อมเกล้าๆรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรดิสมเด็จย่า และรับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนศรีนครินทร์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ "ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้" 


   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมี รศ.นพ.ภัทรพงษ์  มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ และนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนองค์กรเอกชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2567 เพื่อน้อมเกล้าๆรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรดิสมเด็จย่า และรับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนศรีนครินทร์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ "ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้" โดยมีคณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ร่วมประชุม ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมทำข่าว


รศ.นพ.ภัทรพงษ์  มกรเวส 

   รศ.นพ.ภัทรพงษ์  มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 18 กรกฏาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระศรีนครินทราบรมราชนนีเป็นวันศรีนครินทร์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งกองทุนวันศรีนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมทั้งได้ดำเนินกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนวันศรีนครินทร์ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา


  รศ.นพ.ภัทรพงษ์  กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันศนรินทร์ แบ่งเป็น3 ประเภท คือ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ โดยกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วยพิธี บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลทักษิณานุประทาน กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และนิทรรศการสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพพิเศษ บริการหน่วยเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. กิจกรรมหารายได้สมทบ กองทุนวันศรีนครินทร์  ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และ การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรดิทางสถานี โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง ! ! ทั่วประเทศ หรือ ทางเฟสบุ๊คคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และNBT ทีวีอีสาน 


   "ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้น วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00-20.00 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรับชมรายการพิเศษเทิดพระเกียรดิสมเด็จย่ารับชมผลการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วย และร่วมบริจาคสมทบทุนในวันและเวลาดังกล่าว"รศ.นพ.ภัทรพงษ์  กล่าว


นายจิรวุฒิ  คุวานันท์

ด้าน นายจิรวุฒิ  คุวานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ประธานฝ่ายจัดหารายได้ส่วนภูมิกาคกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ กล่าวว่า การระดมทุนในปีนี้ ได้เชิญชวนบริจาคไปยังศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มข้าราชการ ส่วนงานข้าราชการ นักธุรกิจทั่วประเทศไทย ประชาชนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กลุ่มผู้บริจาครายเดิม และรายใหม่นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจ หอการค้าจังหวัดต่างๆ ผู้ประกอบการ องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายในภูมิภาคเพิ่มเติมขึ้นด้วย


โดยในวันนี้ ทาง บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และ ร้านขอนแก่นการแพทย์ ยังได้ร่วมบริจาคอีก 100,000 บาท


นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจ

   ส่วน นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา กองทุนวันศรีนครินทร์มียอดผู้บริจาคทั้งสิ้น 53,985,029.60 บาท ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดสดเนื่องในวันศรีนดรินทร์และกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนซึ่งผู้ที่บริจาคสมทบเข้ากองทุนวันศรีนครินทร์จะได้สิทธิประโยชน์ดังนี้ 1.ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามกฎหมาย 2.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ 3.บริการรถฉุกเฉิน รับ-ส่ง 4.ประสานงานศูนย์จองห้องพิเศษและเป็นผู้มีอุปการคุณ


   ซึ่งได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล โดยผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี "กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" ธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-64185-5 และธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 438-1-123456 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 -4336-3688 และ 0-4336-3130 ทุกวันเวลาราชการติดตามข่าวสารได้ที่ FB/: กองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี/นายธาระวี ไกรราชดี คณะทำงานสื่อสุขภาพเพื่อประชาชน กขป.เขต 7
 13 มิถุนายน 2567