ลุยสร้างความมั่นคงอาหาร ผู้ว่าสุราษฎร์ฯ เปิดจวน 'ปลูกผัก' ดันกิจกรรม 'ที่ว่างสร้างอาหาร' เป็นต้นแบบรณรงค์ปชช.

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

ผวจ.สุราษฎร์ฯ ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทย เปิดจวนผู้ว่าฯ "ปลูกผักสวนครัว" เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร หวังเป็นต้นแบบสู่ประชาชน-ขยายผลทุกอำเภอ เพิ่มรายได้-สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีหลังโควิด

นางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการจัดกิจกรรม "ที่ว่างสร้างอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่ให้ทุกจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปขับเคลื่อนขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผักที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครอบครัว อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน


นางอุรสา เปิดเผยว่า การสร้างแปลงผักสวนครัวรั้วกินได้ในแปลงผักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเป็นต้นแบบและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน นายวิชวุทย์ กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยได้แจ้งให้นายอำเภอทั้ง 19 อำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆ ภายในบ้านเรือนของตนเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ขณะที่แปลงผักภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ปลูกร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะได้ทำการเพาะพันธุ์ผักอย่างต่อเนื่อง และนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการตู้ปันสุข ซึ่งในขณะนี้เหลือเพียงแห่งเดียวที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการนำสิ่งของและอาหารปรุงสุกมาสมทบมากขึ้น และมีการขยายแจกสิ่งของเป็นทุกเช้าวันอาทิตย์ต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นเวลาร่วม 2 ปี


"จ.สุราษฎร์ธานี จะร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยฯ และภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ขยายผลไปยังพี่น้องประชาชน เพื่อให้ครัวเรือนของพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี มีผักที่ปลอดภัยไว้รับประทานภายในบ้านเรือนของตนเอง สร้างความปลอดภัยทางด้านอาหาร เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และลดรายจ่ายให้กับครอบครัว อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน" นายวิชวุทย์ กล่าว

 14 กุมภาพันธ์ 2565