สปสช.เขต 2 ประชุมคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เข้าใจสิทธิบัตรทอง

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

                             วิดิทัศน์/สกู๊ปข่าว-สปสช.เขต 2 ประชุมคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เข้าใจสิทธิบัตรทอง
.

วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่เขต 2พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566 ที่ห้องประชุม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก รูปแบบการประชุมแบบผสม (แบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีนายเสน่ห์ มีพร้อม ประธานคณะทำงานเป็นประธานการประชุม และนพ.พรเทพ โชติชัยสุวัฒน ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ในฐานะที่ปรึกษา คณะทำงานฯ กล่าวต้อนรับคณะทำงานฯ ซึ่งเป็นผู้แทนเครือข่าย/องค์กรสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) จากอบต./เทศบาล เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน

.

นพ.พรเทพ โชติชัยสุวัฒน ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด สปสช.เขต 2 พิษณุโลก กล่าวว่า การพัฒนาสื่อเพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากเนื้อหามีจำนวนมาก และเปลี่ยนแปลงเร็ว การทำให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงบริการตามชุดสิทธิประโยชน์จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย คณะทำงานฯ จึงมีส่วนสำคัญในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อสำนักงานฯ นำไปปรับปรุงและพัฒนาสื่อให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะประเด็นนโยบายใหม่ 30 บาทรักษาทุกที่ตามเหตุสมควร การรับบริการที่ร้านยา การเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยทำงาน การเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีสิทธิเรียกเก็บ และการสื่อสารผลงานเด่น กปท. เขต 2 พิษณุโลก

.

สำหรับมติที่ประชุมมีข้อเสนอ ดังนี้ (1) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจสิทธิบัตรทองได้อย่างเหมาะสมตามกลุ่มช่วงวัย (2) จัดตั้งทีมบรรณาธิการข่าวเพื่อพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร (3) พัฒนาการสื่อสารผลงานเด่น กปท. โดย อบต./เทศบาล มีส่วนร่วม ไม่เพิ่มภาระคนทำงาน (4) พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติม เช่น หอกระจายข่าวหมู่บ้าน อบรมพัฒนาสื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดประชาชน
 1 เมษายน 2566