กองทุนสุขภาพตำบลแม่ท้อ จ.ตาก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแกนนำสุขภาพและผู้สูงอายุ หวังลดความเครียดและโรคซึมเศร้า

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.
เมื่อวันที่ 30-31 มี.ค.66  สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตากได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของแกนนำสุขภาพและผู้สูงอายุ ตำบลแม่ท้อ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ  โดยมี นายบำรุง   ปั้นรูป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ  เป็นประธานในการเปิดโครงการ   กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำสุขภาพตำบล (อสม)และผู้สูงอายุ ตำบลแม่ท้อ จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลแม่ท้อ   

นางจุฑาวัลย์  บัวกลิ่น  สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดตาก ผู้ดำเนินโครงการในนามประธานกองทุนสุขภาพตำบลแม่ท้อ ได้กล่าวว่า  “ในสภาวะปัจจุบันส่วนใหญ่กลุ่มแกนนำสุขภาพและกลุ่มผู้สูงวัยมีสุขภาวะทางจิตใจไม่ค่อยดี  สาเหตุเกิดจากความเครียดจากการทำงานเพื่อส่วนรวมและอาจมีผลกระทบจากครอบครัวและในผู้สูงอายุบางรายบางครั้งถูกลูกหลานทอดทิ้ง ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ก็ทำให้เกิดความเครียดสะสมสุดท้ายอาจเป็นโรคซึมเศร้าได้มีผลกระทบต่อสุขภาพของแกนนำสุขภาพและผู้สูงวัยเกิดการเจ็บป่วยได้  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของแกนนำสุขภาพและผู้สูงอายุ ตำบลแม่ท้อ ประจำปี 2566 โดยนำวิทยากรด้านสุขภาพจิต และธรรมมะเพื่อสุขภาพมาให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพประชาชน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดตากอีกด้วย”

เกียรติพัทธ์  ลิ้มไพบูลย์ จ.ตาก-รายงาน
 2 เมษายน 2566