เรียนรู้ที่มา ‘กลุ่มสามพราน’ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพด้วยปัญญา

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

นับเป็นเวลากว่า 37 ปีที่ "กลุ่มสามพราน" ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นจากจิตวิญญาณของกลุ่มแพทย์ชนบท ได้สร้างกระบวนการทางความคิดที่นำไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพของไทยที่สำคัญหลากหลายด้าน

บทเรียนจากขบวนการที่ผ่านมา คือตัวอย่างที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเรียนรู้ภายใต้โครงการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสานพลังสร้างสุขภาวะในพื้นที่ (คนส.) รุ่นที่ 1 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

HealthStation ได้รวบรวมและสรุปเกร็ดสาระบางส่วนที่น่าสนใจ มาให้ทุกท่านได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านอินโฟกราฟิกชิ้นนี้

 28 มิถุนายน 2566