มาทำความเข้าใจ 'ฉันทมติ' ไม่เท่ากับ 'ฉันทามติ'

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.

รู้หรือไม่ คำว่า "ฉันทามติ" ที่เราคุ้นเคยนั้นเป็นการใช้ที่ ผิด!


เพราะอันที่จริงแล้ว คำที่มีความหมายว่า "ความเห็นพ้องของคนส่วนใหญ่" (CONSENSUS) ที่ถูกต้องจะต้องใช้เป็น "ฉันทมติ" หรือ "ฉันทานุมัติ"


เรื่องนี้เป็นคำยืนยันโดย ราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งระบุว่าหากถอดคำศัพท์ออกมาแล้วนั้น "ฉันทามติ" จะให้ความหมายในทางตรงกันข้าม


นั่นหมายความว่าที่เคยเขียน "ฉันทามติ" จะต้องเปลี่ยนมาใช้ "ฉันทมติ" ต่อแต่นี้ไป 14 กรกฎาคม 2566