EP3 ทำไมต้องมีโรงเรียนเบาหวานวิทยา สถานีสื่อสุขภาวะ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จัดเวทีเสวนาทางออนไลน์ผ่านเครือข่ายสื่อสุขภาวะ กขป.ทั่วประเทศ ทุกแพลตฟร์อมของ สช. และเฟสบุคส์ แฟนเพจ กขป.ทุกเขตนำเสนอประเด็นสุขภาพในแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นเพื่อผลักดันสู่นโยบายด้านสุขภาพของประชาชนในภาพรวมขอประเทศแต่ละภูมิภาคอย่างยั่งยืน ดำเนินรายการโดยนายสุชัย เจริญมุขยนันท

 

รายการ “สถานีสื่อสุขภาวะ” ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ในหัวข้อ “โรงเรียนเบาหวานวิทยา” ถ่ายทอดสดจาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ร่วมรายการประกอบด้วย พระปลัดทองถม ธมมธโร วัดสัมปัตตะวนาราม ต. โคกกรด. อ. เมืองนครราชสีมา ,พระครูอมรชัยคุณ (หลวงตาแชร์ )วัดอาศรมธรรมทายาท อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวเบญญาภา มะโนธรรม ผู้ประสานงานคณะทำงาน กขป.9

นางสาวเบญญาภา มะโนธรรม ในฐานะคณะทำงาน กขป.9 เกริ่นว่าโคราชประสบปัญหาโรคเรื้อรังมานานโดยเฉพาะโรคเบาหวานและมักพบในกลุ่มพระสงฆ์ คณะทำงานจึงใช้กลไกธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ทำ  MOU ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ประกาศใช้เป็นธรรมนูญพระสงฆ์ในพื้นที่ เมื่อปี 2564

จากนั้นจังหวัดร่วมกับ สสจ.ประกาศขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดสร้างกระบวนการตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิต  มาเป็นโรงเรียนเบาหวานวิทยา โดยทำพร้อมกันทั้ง 32 อำเภอ โดยเอาวัดเป็นศูนย์เรียนรู้  และขอเชิญชวนเครือข่ายมาร่วมงานกิจกรรมต้นแบบ โรงเรียนเบาหวานวิทยา ในวัด ที่จะจัดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้


 30 สิงหาคม 2566

ALL VIDEO