สช.ร่วมกับไทยพีบีเอสและภาคีเครือข่าย จัดเวทีรับฟังเสียงประชาชน Post-Election ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) ร่วมมือกับไทยพีบีเอสและภาคีเครือข่าย สร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญ นำเครื่องมือ นวัตกรรมทางสังคม ออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ฟังเสียงประชาชน เลือกอนาคตประเทศไทย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทย เริ่มขึ้นเวทีแรก ที่การฟังเสียงประชาชนภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา โดยกระบวนการที่เกิดขึ้น ได้ชวนคิด ชวนมองภาพฝันของตัวเอง เพื่อสร้างภาพฝันอนาคตของประเทศ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่ม 6 ประเด็น สำหรับนโยบายโดยประชาชน ที่ถูกนำเสนอจากการระดมความคิดเห็นครั้งนี้ 1 ประเด็นการศึกษา 2 ประเด็น เศรษฐกิจรายได้ 3 ประเด็น สิ่งแวดล้อม 4 ประเด็นรัฐราชการความมั่นคง 5 ประเด็นสุขภาพ 6 ประเด็นสังคม พื้นที่การใช้ชีวิต

 1 มีนาคม 2566

ALL VIDEO