6 ขั้นตอน 'การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ'

! Font Awesome Pro 6.0.0 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) Copyright 2022 Fonticons, Inc.


การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ Health Impact Assessment: HIA เป็นการคาดการณ์หรือประเมินถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งด้านลบ และด้านบวก รวมถึงความเป็นธรรมจากการได้รับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ

ทั้งนี้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย และกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนและเสนอต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ที่เป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในระยะสั้นและระยะยาว

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2564 ได้ให้แนวทางรวม 6 ขั้นตอนในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประกอบด้วย

1. Screening: การกลั่นกรอง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
2. Scoping: การกำหนดขอบเขต
3. Assessing: การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
4. Review: การทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
5. Influencing: การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ
6. Monitoring and Evaluation: การติดตามและประเมินผล

เรียนรู้เพิ่มเติม:
- ทำความรู้จักระบบ 'การประเมินผลกระทบ' (Impact Assessment)
https://main.healthstation.in.th/news/show/1126

 26 กันยายน 2566